CBS Kundsystem - SRVFBK

Service Feedback Ger företaget möjlighet att skapa egna kundenkäter för att koppla som uppföljning till kunders servicebokningar. Den här modulen är en oerhört värdefull tillgång om du vill utveckla ditt företag. Modulen ger dig direkt återkoppling från dina egna kunder i samma ögonblick som kunderna svarar på dina frågor.

Värdefull överblick på kundnöjdheten

Via ett gränssnitt kan företaget enkelt överblicka de befintliga enkäterna och direkt få status över antalet utskickade enkäter och se aktuellt antal besvarade enkäter. Tid och datum när det första utskicket gick ut och löpande uppdaterad tid och datum då det senast besvarades.

Med ett klick öppnas en vy för att se alla frågor i enkäten. Vill man så är det sedan möjligt att titta på de inkomna enkätsvaren. Kunden kan välja att svara anonymt. Om inte kunden har valt att svara anonymt så kan man titta på det enkilda svaret på varje fråga samt tid och datum när frågan besvarades. Detta ger ditt företag en unik möjlighet att direkt lyssna och utveckla företaget utifrån dina kunders uplevelser. Ditt företag kan följa upp kundnöjdheten och rätta till eventuella brister eller missförstånd. Du får en unik tillgång till dina kunders uppfattning om ditt företag i enkätsvaren.

Enorma konkurrensfördelar

Att ha möjligheten att ställa egna frågor och följa upp varje kund på detta sätt ger dig naturligtvis möjlighet till otroliga fördelar gentemot dina konkurrenter.

Kostnadsfri statistik

Det tillkommer ingen extra kostnad att använda denna modul utöver själva modullicensen. Det finns inte heller någon begränsning i antalet utskickade enkäter.

Tjäna pengar på samma gång som du lyssnar på kunden

Om du idag köper tjänster för att få tillgång till dina kunders CSI/kundnöjdhet för att möta krav från exempelvis generalagenter kommer du inom kort att tjäna in investeringskostnaden på detta kundsystem. En mindre bilverkstad tjänar in hela investeringskostnaden inom ca 4 månader.

Skapa själv enkäter för just dina behov

Ditt företag skapar enkelt obegränsat med enkäter som innehåller frågor som är viktiga för just din verksamhet. Företaget bestämmer sedan själv vilken enkät som skall knytas till den aktuella servicebokningen beroende på servicetype eller kund.

Automatiskt utskick av kundenkät

Systemet sköter själv allt i hanteringen av både utskick och insamlingen av enkätsvaren. Helt med automatik skickas kundenkäten iväg med e-post 3 dagar efter att kunden varit på service med sitt fordon. Kunden får då en länk till enkäten för att hon eller han skall kunna svara på företagets frågor. Allt sker med automatik och distribueras på Internet. Blir inte enkäten besvarad skickas länken på nytt inom en vecka.

Olika frågetyper i enkäten

Modulen omfattar även ett gränssnitt för att enkelt skapa obegränsat med kundenkäter. Varje enkät kan ha obegränsat med frågor, varje fråga kan ha maximalt 99 svarsalternativ av 4 olika svarstyper.
  • Värdera påståendet på en skala mellan 1 och 10
  • Välja ett av flera (max 99 olika) svarsalternativ som stämmer med din åsikt
  • Välja flera svarsalternativ (upp till 99 olika) som stämmer med din åsikt
  • Lämna ett skriftligt svar på enkätens fråga


CBS Kundsystem är ett modulbaserat system. Moduler är ett kostnadseffektiv sätt för ditt företag att bara betala för de funktioner och tjänster du använder i systemet. För att använda systemet behövs inga extra moduler men för den som har behovet finns moduler som en servicetjänst att beställa extra.