CBS Kundsystem - SLS

Secure Login System (ingår som grundmodul) är ett loggförande inloggningssystem med stöd för olika behörighetsnivåer. Möjlighet att selektera användarna ytterligare i olika underliggande behörighetsnivåer inom sin egen behörighetsgrupp i en registreringsfas eller vid en förändring i användarprofilen etc. Systemet kan själv generera nya lösenord och skicka nya lösenord i de fall lösenorden glöms bort.
  • Automatiskt hantering av återkommande felaktiga inloggningar.
  • Automatiskt händelse logg.
  • Administrativt webbgränssnitt för administration av användare och konton.
  • Administrativt webbgränssnitt för användarens hantering av egen profil.
  • Administrativt webbgränssnitt för hantering av loggfiler, spärrade IP och konton.


CBS Kundsystem är ett modulbaserat system. Moduler är ett kostnadseffektiv sätt för ditt företag att bara betala för de funktioner och tjänster du använder i systemet. För att använda systemet behövs inga extra moduler men för den som har behovet finns moduler som en servicetjänst att beställa extra.