CBS Kundsystem - ESHO

Extended Service History Overview utökar systemets funktion att göra kundurval. Med ESHO modulen blir det möjligt att göra mer avancerade kundurval än vad som är möjligt i den grundfunktion som finns i systemet. Urval kan gör göras baserat på följande kriterier för att spara dessa som urvalslistor för mailutskick i systemet.
  • Servicetyp + Service år + Månad
  • Servicetyp + Service år
  • Service år
  • samt

  • Fabrikat + Modell
  • Fabrikat + Modell + Årsmodell
  • Fabrikat + Modell + Årtalsföljd mellan olika år
  • Fabrikat + Årsmodell
  • Fabrikat + Årtalsföljd mellan olika år


CBS Kundsystem är ett modulbaserat system. Moduler är ett kostnadseffektiv sätt för ditt företag att bara betala för de funktioner och tjänster du använder i systemet. För att använda systemet behövs inga extra moduler, men för den som har behovet så finns moduler som en servicetjänst att beställa extra.