CBS Kundsystem - BAS

BAS är systemplattformen i detta kundrelationsbyggande system. CBS Kundsystem är ett relationsbyggande kundbokningssystem skapat för att främja kontakten mellan kunden och företaget. Samt för att stärka kundens lojalitet med företaget.

Kundvård och service

Med CBS Kundsystem i din verksamhet så avlastas ditt företags personal från en del av den resurskrävande kundvården genom att kunden själv sköter en del av servicebokningen av sitt fordon. Kunden avgör själv om han eller hon vill bli kontaktad i samband med sin bokning. Systemet skickar automatiskt en kopia på kundens serviceförfrågan samt uppdaterar sedan kunden med en bokningsbekräftelse när kundmottagaren slutligen bokat in kundens fordon i verkstaden. Med tilläggsmodul kan även systemet skicka uppföljningsenkät efter utförd service och samla data för att bygga statistik på CSI/kundnöjdhet samt ge ditt företag löpande värdefull kundfeedback på verksamheten. Genom att ge kunden detta serviceverktyg medvetandegörs kunden genom eget engagemang i företagets produkter samt att det skapas en ökad kundlojalitet för framtida affärer.

Kundurval

CBS Kundsystem är designat så att ditt företag kostnadsfritt och enkelt kan överblicka en hel mängd historik på verksamheten och kundernas aktiviteter. Informationen tar du själv fram. Hur ofta som helst. Utan dolda kostnader. Med den data som samlas in från systemet kan du välja att kommunicera med dina kunder i form av nyhetsbrev, erbjudanden med mera. Med hjälp av urvalsverktyget kan företaget kostnadsfritt enkelt göra egna urval på sina kunder baserat på fordonsfabrikat, modell, år. Med tilläggsmodul kan tjänsten utökas så att sökbegreppet omfattar servicetyp, månad och år. Dessa urval är möjliga att spara som urvalslistor till senare tillfälle. Antalet möjliga urval och urvalslistor är obegränsat. Du kan med fördel skapa urval av olika slag samt kombinera olika kundurval för att nå just de urvalsgrupper ditt företag är intresserad av.

Kundkommunikation

CBS Kundsystem har ett avancerat integrerat system för att kunna skicka nyhetsmail i HTML format till företagets kunder baserat på i förväg iordningställda kundurvalslistor. Om den genomsnittliga kundkontakten tidigare skett 1-2 ggr per år, är det nu möjligt att höja frekvensen på företagets kontakt med kunden till exempelvis omkring 12 ggr per år. Om du upprepat bekräftar din goda relation med kunden blir du till en del av kundens närmiljö, vilket är önskvärt. Ditt företag blir då naturligt förstahandsvalet vid fordonsfrågor för kunden.

Kundmålgrupp

Systemet är anpassat för att kunna hantera företagskunder, dvs att en person kan vara ansvarig för samtliga fordon i ett företags fordonspark. Givetvis kan även en privatperson ha flera fordon. Antalet fordon i systemet per användare är obegränsat.
CBS Kundsystem är ett modulbaserat system. Moduler är ett kostnadseffektiv sätt för ditt företag att bara betala för de funktioner och tjänster du använder i systemet. För att använda systemet behövs inga extra moduler, men för den som har behovet så finns moduler som en servicetjänst att beställa extra.