CBS Kundportal - BAS

BAS är systemplattformen i detta kundrelationsbyggande system. CBS Kundsystem är ett relationsbyggande kundbokningssystem skapat för att främja kontakten mellan kunden och företaget.

Redan i grundutförandet ger systemet möjlighet för kunden själv att boka företagstjänster samt att från företaget göra kundurval och selektivt nå enskilda segment inom kundgrupper för kommunikation via mailutskick.

Läs mer här..

CBS Kundportal - SLS

Secure Login System är ett loggförande inloggnings system med olika behörighetsnivåer. Möjlighet att selektera användarna ytterligare i olika underliggande behörighets nivåer inom sin egen behörighets grupp i en registrerings fas eller vid en förändring i användarprofilen etc. Systemet kan själv generera nya lösenord och skicka nya lösenord i de fall lösenorden glöms bort.

Läs mer här..

CBS Kundportal - ESHO

Extended Service History Overview utökar systemets funktion att göra kundurval. Med ESHO modulen blir det möjligt att göra kundurval baserat på följande kriterier för att spara dessa som urvalslistor för mailutskick i systemet.

Läs mer här..

CBS Kundportal - SRVFBK

Service Feedback ger företaget möjlighet att skapa kundenkäter att koppla som uppföljning till kunders servicebokningar. Den här modulen är en mycket värdefull tillgång för ditt företag eftersom den ger dig direkt återkoppling från dina egna kunder i samma ögonblick som kunden svarar på dina frågor.

Läs mer här..
CBS Kundsystem är ett modulbaserat system. Moduler är ett kostnadseffektiv sätt för ditt företag att bara betala för de funktioner och tjänster du använder i systemet. För att använda systemet behövs inga extra moduler men för den som har behovet finns moduler som en servicetjänst att beställa extra.